Szanowni Państwo, Moi Drodzy!

 

  Witam serdecznie na mojej stronie internetowej. Bardzo cenię sobie osobisty kontakt z ludźmi, jednak nie zawsze jest on możliwy. Dlatego strona internetowa, którą Państwo teraz otworzyliście, jest dodatkowym sposobem, na komunikację ze mną. Zachęcam do śledzenia aktualności oraz zapraszam na moje portale społecznościowe na Facebook, Instagramie i Snapchat oraz kanał Youtube.

Pozdrawiam Wszystkich serdecznie i życzę miłego dnia.

Urszula Nowogórska

Radna Województwa Małopolskiego

O MNIE

Moje korzenie:

Urodziłam się 29 września 1978 r. w Limanowej. Dzieciństwo spędziłam w miejscowości Pisarzowa w Gminie Limanowa. Obecnie mieszkam z Świdniku w Gminie Łukowica. Jestem mężatką i matką dwójki dzieci. Pracuję na rzecz rozwoju naszego regionu, bo chcę, żeby ludziom żyło się lepiej i bezpieczniej. Jestem stąd i to zawsze będzie dla mnie priorytetem w podejmowanej pracy.

Edukacja:

Jestem absolwentką Studium Pielęgniarskiego w Limanowej. W 2013 ukończyłam studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na kierunku politologia, ze specjalnością administracja publiczna

Samorząd:

Pracuję w Urzędzie Gminy Limanowa jako inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich. W roku 2006 po raz pierwszy zostałam wybrana Radną Województwa Małopolskiego. W roku 2010 i w latach 2014-2018 zostałam wybrana na Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego. Następnie od roku 2014 do dzisiaj ponownie sprawuję mandat Radnej Województwa Małopolskiego. W obecnej kadencji Sejmiku Małopolskiego jestem członkiem: Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Ochrony Zdrowia, Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, Komisji Audytu oraz Komisji Konkursowych: ds. remontów i renowacji obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków oraz programu „Bezpieczna Małopolska”. Jestem zaangażowana w rozwój infrastruktury, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia w naszym województwie. Uczestniczę w promocji programów zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów piersi. Angażuję się w promocję szczepień przeciwko pneumokokom i brodawczykowi ludzkiemu. Jestem członkiem rady społecznej szpitala Wojewódzkiego w Nowym Sączu oraz 5 Szpitala Wojskowego Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

Praca społeczna:

Jestem druhną, członkiem zarządu związku OSP RP w Limanowej, od wielu lat działam w zarządzie Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Byłam kierownikiem Zespołu Regionalnego „Przyszowianie”. Jestem zaangażowana w wiele projektów społecznych i kulturalnych. W 2017 za moją pracę społeczną zostałam uhonorowana tytułem „Kobieta charyzmatyczna”.

PRIORYTETY W DZIAŁANIU

I. BEZPIECZEŃSTWO
II. OCHRONA ZDROWIA
III. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
IV. WSPARCIE RODZINY I POLITYKA SENIORALNA

SEJMIK

Sejmik to organ stanowiący i kontrolny samorządu Województwa Małopolskiego. Istnieje od 1998 roku. Obecna, VI kadencja Sejmiku, trwa w latach 2018–2023.
Sejmik Województwa Małopolskiego składa się z 39 radnych, wybieranych w województwie małopolskim w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające 5 lat. Siedzibą sejmiku województwa jest Kraków.
Sejmik obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego co najmniej raz na kwartał.

Zadania:

  • uchwalanie statutu województwa,
  • określanie strategii rozwoju regionu, planów regionalnych,
  • wieloletnich programów wojewódzkich,
  • wybór, odwoływanie i kontrola Zarządu Województwa,
  • zarządzanie wojewódzkimi finansami i mieniem województwa,
  • określanie zasad udzielania dotacji z budżetu województwa,
  • podejmowanie decyzji dotyczących współpracy zagranicznej na poziomie regionalnym.
  • Sejmik może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wykonania określonych zadań. Obecnie działa 16 komisji.

GALERIA ZDJĘĆ

Social Media

1 day ago
Urszula

Dotrzymaliśmy słowa. Obywatelski projekt ustawy "Emerytura bez podatku" już w komisjach sejmowych.

1 day ago
Urszula

Dzisiaj w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej uczestniczyłam w obchodach upamiętniających 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady ... See more

2 days ago
Urszula

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

3 days ago

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk 158 oraz 158A).

3 days ago
występienie poselskie

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk 158 oraz 158A).

Kontakt

Zachęcam do odwiedzania i kontaktu za pośrednictwem moich profili na Facebook, Instagram, Snapchat, kanału Youtube oraz do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.